farao myrer

Hvordan ser farao myrer ud?

farao myrer er et besværligt skadedyr, som efterhånden er temmelig udbredt i Europa trods det, at det er en tropisk myreart. Man kan kende farao myrer fra den sorte havemyre, som er den, vi kender bedst her i Danmark, på, at den er mindre – ca. 2 mm. til 5 mm – arbejderne er mindst, hannerne lidt større og dronningerne størst. Også farven er anderledes, de er mere gullige og rødbrune end den sorte havemyre

Hvordan lever farao myrer?

farao myrer er som sagt tropisk og kan derfor ikke leve uden varme. D.v.s. at den nødvendigvis må bygge bo på steder, som ligger i umiddelbar nærhed af elementer, der afgiver varme. Udover varmefaktoren holder farao myrer typisk til på steder, hvor der er let adgang til føde d.v.s i i fødevareforretninger, i beboelser og andre sådanne steder

farao myrer lever i familier, og disse familier vokser sig meget store – op til 300.000 medlemmer kan det blive til! Samtidig dannes der ofte mange familier i hver beboelse, de indtager, så mængden af farao myrer kan hurtigt blive uoverskuelig stor!

Til forskel fra andre myrearter er der hos farao myrer mange dronninger i hvert bo. Måden, de danner nye familier på, er ved, at nogle af disse dronninger, nogle hanner og nogle arbejdere 'flytter hjemmefra' og danner en ny familie. På den måde lever de forskellige familier under samme tag!

Arbejdsfordelingen er gængs for myrearter. Dronningerne lægger æg, arbejderne finder føde, passer 'børn' og udfører praktisk arbejde i og omkring boet. Hannernes primære beskæftigelse er at parre sig. Når den mission er udført, dør de. Det er derefter op til dronningen at lægge æggene, inden også hun et par måneder efter går bort. Denne videreførelse af liv foregår jævnt henover hele året, ligeså gør dannelsen af nye familier.

Ernæringsmæssigt er farao myrer især glad for føde, som er sukkerholdigt – gerne rent sukker. Også fødevarer, som indeholder meget fedt, nærer de en forkærlighed for, og døde smådyr går de heller ikke af vejen for at give sig i lag med.

Hvilke skader gør farao myrer?

Egentlig gør de ikke den store skade. Kun hvis man er uheldig at have dem på hospitaler og klinikker, kan de udgøre en reel sundhedsrisiko. For de kravler ind under bandager og forbindinger og kan derved meget let komme til at fungere som smittespredere.

Hvordan får man bugt med farao myrer?

Det er svært at bekæmpe farao myrer. Dels fordi de spredes over store områder, når de danner nye familier. Dels fordi de kan trænge ind overalt og derved er svære at finde. Deres størrelse bevirker ydermere, at de kan være svære at få øje på, hvilket ikke gør dem nemmere at have med at gøre. Faktisk spredes farao myrer ofte i omgivelserne, ved at uopmærksomme menneskehænder rent fysisk flytter ting, hvor en myrefamilie har til huse.

Går man først i gang med bekæmpelsen, skal man være indstillet på, at det kan være en langvarig og sej kamp. For at sikre sig, at behandlingen bliver udført korrekt og effektivt, vil det ofte kræve ekspertbistand - for hvis blot en enkelt lille myrefamilie overlever, er det hele spildt, og man kan begynde forfra.

Skadedyrseksperter vil ofte behandle med et hormonpræparat, som ved kontakt bevirker, at dronningerne mister evnen til at lægge æg, og larverne aldrig bliver færdigudviklede. Når denne metode efter et par måneder har fået udryddet myrerne, kan man selv afslutte bekæmpelsen med i en periode derefter at bruge et spraymiddel.

Er det et mindre angreb, kan det være nok at bruge sprøjtemidler, pudder eller giftlak - især er de 2 sidstnævnte effektive. Men man skal generelt være opmærksom på, at det kræver megen grundighed og kan tage lang tid og en hel del energi at få bugt med angrebene.