På grund af alvorlig sygdom i firmaet, så modtager vi ikke nye ordrer.

Du har dog mulighed for at kontakte os for en liste over firmaer vi kan anbefale eller evt. Skriv dit spørgsmål, benyt en af disse emails:


Vi sælger derfor også alle vores domæner som enkelt dele, evt kan du også købe hele firmaet HvepseEksperten.dk inkl alle domænerne
Kontakt os for at høre mere. Det koster dog mobilePay (40506069): 125,- for at få mere udførlig information ...

Humlebier

Alt du skal vide om Humlebier

humlebier / brumbasser har bygget bo i en arbejdshandske
humlebier / brumbasser har bygget bo i en arbejdshandske.

Man kender til Humlebier over det meste af verden. I Danmark holder over 30 arter til, hvoraf ca. 15 af disse arter kan kendetegnes som almindelige, eller ikke-udrydningstruede. De danner typisk etårige samfund, dog kan man støde på flerårige, men kun i troperne. har siden 1950-erne set en større tilbagegang af såkaldte vilde bestøvere, hvoraf Humlebierne er én af dem. De vækker stor bekymring, da bestøvning af planter er essentielt for hele vores natur. Det er derfor vigtigt at passe så godt på vores Humlebier som muligt.

Humlebiers levevis

Deres livscyklus fungerer sådan, at dronninger, som har ligget i dvale over vinteren, i det tidligste forår begynder deres søgen efter et sted, hvor de kan grundlægge et nyt samfund. Typisk er forladte fugle- eller musereder i høj kurs. Derfor ses det meget ofte, at Humlebierne slår sig ned i fuglekasser.

Når de har fundet et passende sted, går de i gang med at bygge rede. Æggene, som de har båret i sig over vinteren, lægges i en lille krukke, som de har bygget til formålet. Her udvikles de til larver, som bliver fodret med blomsterstøv og nektar, og derefter klækker arbejderbier i en lind strøm. Disse overtager nu det praktiske arbejde fra dronningen, så hun kan koncentrere sig om æglægningen. Senere på året klækkes kønnede hanner og hunner. Alle arbejderbier dør i eftersommeren, og boet efterlader kun nogle få unge dronninger, hvis funktion er at videreføre slægten til året efter. I sensommeren klækkes også såkaldte droner, som er kønnede hanner. De dør dog så snart de har gennemført en parring med en dronning.

Humlebier foretrækker at bygge deres reder i forladte muse- eller fuglereder, eller f.eks. på lofter, hvor de kan grave i isoleringen. Dem, vi oftest ser i beboelser, er Stenhumlen og Hushumlen. Humlebisamfund bliver i reglen ikke så store - når de er størst, vil der normalt være ca. 400-500 medlemmer. Der findes også en art af Humlebier, der kaldes Snyltehumlen, og som navnet siger snylter den sig ind i eksisterende humlebisamfund og lægger sine æg, så de eksisterende Humlebier opforstrer dem. De overvintrer på præcis samme måde som andre Humlebier.

Humlebiernes vinger er ret små i forhold til kroppen, men slår 200 gange i sekundet i ottetaller, hvorved den sagtens kan holde sig flyvende, også med nektar om benene. På trods af deres fysiologi med meget små vinger i forhold til kroppen, så kan de flyve ret højt. Faktisk har studier vist, at de kan flyve højere op end Mount Everest i deres søgen efter nektar og pollen. Det sker dog sjældent at de flyver så højt, men de er blevet observeret i højder på 5.600 m højde. Det er sjovt nok ikke iltindholdet, der bremser Humlebiernes flyvehøjde, men derimod kulden. Når de flyver i tynde luftlag, så er det ikke rytmen af vingeslagene der ændres, men derimod vinklen på vingerne, som derved gør, at de kan skubbe flere luftmolekyler nedad.

Dog skal Humlebier have en vis kropstemperatur, hvis de skal kunne flyve. Den ligger tæt på menneskets, et sted mellem 35-40 grader. Hvis temperaturen enten er for lav eller for høj, så vibrerer de med vingerne, for at køle eller varme. Det er denne summen, som tit er første kendetegn på at man har Humlebier, da det kan larme temmelig meget, hvis boet er i husets hulmur, på loftet eller lign. Hvis Humlebiere bliver underafkølede bliver de sløve og kan ikke flyve. Det sker tit i foråret, at man ser dem sidde og suge varme til sig, før de kan flyve videre.

Forårsager Humlebier skade?

Nej Humlebier gør ingen synderlig skade! De kan sagtens finde på at grave små huller i isoleringen, men dette kan rettes til i efteråret, når boet går til grunde. De stikker også meget sjældent. Kun hvis man provokerer dem meget, finder de på at stikke, og det kan være meget smertefuldt, og føles brændende. Og lige for at aflive en myte: Humlebier bider ikke, men stikker. Brodden har ikke modhager som bier har, og kan derfor, ligesom hvepse, stikke flere gange, hvis nødvendigt.

Bekæmpelse af Humlebier

Finder man det nødvendigt at bekæmpe Humlebier, kan et insektpudder benyttes i deres indgangs-/udgangshul. Men som tidligere nævnt er Humlebier en vigtig funktion som bestøvere af frugttræer o.a, så det et dyr, som har stor nytteværdi for os. Faktisk bruger mange gartnerier Humlebierne til bestøvning indendørs. De installerer simpelthen et humlebistade i drivhuset. Det store spørgsmål er derfor om de er generende nok til at der er grund til at bekæmpe dem?

Konklusion

Så hvis du har besøg af Humlebier, så overvej om ikke I kan leve lykkeligt sammen et par måneder?