Muldvarp (Talpa europaea)

Muldvarp kan ses på de utallige Muldvarpskud på græsplænen. Muldvarp er mest aktive i efterårsperioden, da Muldvarp bygger rede til vinteren. Muldvarp lever af dyrisk føde som f.eks. regnorme og larver.

Muldvarpe skud
Muldvarpe skud.

I forårs månederne vågner han Muldvarp op fra vinterdvalen og begynder straks at grave gange i jorden og sender nye Muldvarp skud op i græsplænen, så denne snart ligner et månelandskab, for at søge kvindeligt selskab hos en Muldvarp hun.

Disse Muldvarp skud ligger snart som perler på en snor, og haveejerens kamp mod Muldvarp kan nu begynde.

Til bekæmpelse af Muldvarp findes der kun ét eneste lovligt og anerkendt bekæmpelsesmiddel, nemlig små pellets, der udskiller en gas.

Dette bekæmpelsesmiddel kan også benyttes til bekæmpelse af mosegrise. Dette bekæmpelsesmiddel kan give rigtige gode resultater, hvis det benyttes rigtigt.

For at benytte dette bekæmpelsesmiddel, kræves der at bekæmpelsesmiddel udlæggeren, har deltaget og bestået et obligatorisk kursus som afholdes af Statens Skadedyrslaboratorium, der omhandler bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise

Man skal være ekspert for at kunne se forskellen mellem en muldvarp og en mosegris.

Den underjordiske aktivitet kan nemlig godt skyldes at en mosegris benytter Muldvarpns efterladte gangsystemer, men generelt kan man se at mosegrise graver udluftningshuller på 5-7 cm mellem Muldvarp skuddene. Muldvarp er kødspiser i modsætning til mosegrise som er planteæder.

  • Gasning af Muldvarp foretages når jorden er tør og jordtemperaturen er over 5 gr. Celsius.
  • Gas pellets må ikke udlægges nærmere end 10 m. fra bygninger.
  • Gas pellets må kun udlægges af personer, der har gennemgået og bestået et obligatorisk kursus der afholdes af Statens Skadedyrlaboratorium.

Garanti

Der er ingen garanti for at der ugen efter kommer en ny Muldvarp ind fra nabo området.

Dette er især tilfældet i månederne august og september, hvor Muldvarp ungdyrene forlader Muldvarp moderens gangsystemer for at etablere sig selv.

Muldvarp kommer normalt kun op om natten gennem et muldvarpe skud, som Muldvarp lukker efter sig, når Muldvarp går ned igen. Da Muldvarp er insektspisere, er det sjældent at der er gnavet i planterne.

Muldvarp formering

Muldvarp får kun ét kuld unger om året, med typisk ca. 4 Muldvarp unger i hvert kuld, og dette er normalt sidst på sommeren.

De små Muldvarp unger bliver i Muldvarp moderens gangsystem i de første par måneder, og Muldvarp ungerne forlader først gangsystemet i august/september måned for at etablere sig i deres eget gangsystem.

Dette er en af grundene til at det ikke kan betale sig at bekæmpe Muldvarp i august/september, da Muldvarp er meget territorie beviste og jager andre indtrængende Muldvarp væk.

Så er det bedre at vente til oktober/november måned, hvor man så kan få has på den tilbageblivende Muldvarp

Bekæmpelse af Muldvarp

Det bedste tidspunkt for bekæmpelse af Muldvarp er i forårsmånederne april/maj/juni og juli og i efterårsmånederne oktober/november